Biến dòng vuông 400/5 SIGMA

Biến dòng vuông của hãng SIGMA, sản phẩm có độ bền độ chính xác cao tiêu chuẩn EU.

400,000

So sánh

Product Description

Biến dòng vuông của hãng SIGMA. Chất lương tiêu chuẩn EU, Sản phẩm có độ chính xác cao, được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp.

Hits: 142

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.