HMI MT8102iE

sản phẩm chính hãng, bảo hành 12 tháng.

Danh mục: ,

Product Description

Màn hình cảm ứng HMI Weintek 10 Inch Màu LAN COM USB
MT8102iE là dòng cao cấp hơn màn hình MT8102iP. Phần mềm hỗ trợ đầy đủ các tính năng cáo cấp như lập công thức, giám sát điều khiển VNC, quan mạng LAN, Tính năng giám sát điều khiển qua Internet với EasyAcces.

Hits: 115

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.