Module DVP04DA-E2

Sản phẩm chuyển đổi số sang tương tự giúp PLC DELTA xuất tín hiệu analog điều khiển servo, biến tần…

Danh mục: ,

2,883,000

So sánh

Product Description

Bộ chuyển đổi 4 kệnh DAC, tích hợp cho PLC DELTA. Với 4 kệnh đầu ra số có thể dùng để xuất analog điều khiển biến tần, servo..

Hits: 101

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.