XMC4500 Relax Lite Kit

sản phẩm chính hãng, bảo hành 12 tháng,

1,200,000

So sánh

Product Description

  • Vi điều khiển XMC4500 (dựa trên ARM® Cortex ™ -M4F)
  • Trình gỡ lỗi trên bo mạch có thể tháo rời
  • Cấp nguồn qua USB
  • ESD và bảo vệ dòng điện ngược
  • 2 x nút người dùng và 2 x đèn LED người dùng
  • 4 x SPI-Master, 3x I2C, 3 x I2S, 3 x UART, 2 x CAN, 17 x ADC
  • (12 bit), 2 x DAC, 31x PWM được ánh xạ trên 2 đầu cắm chân 2 x 20 0,1 ”
  • Đầu cắm micro-USB

Hits: 211

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.